JAK POMÓC?

Fundacja Pałac Gorzanów

nr konta bankowego: 

47 1750 0012 0000 0000 2640 5955

Aby uratować wyjątkowy zabytek oraz pomóc stworzyć w nim centrum kulturalno-edukacyjne i otworzyć dla publiczności, Fundacja inwestuje własne środki oraz stara się o dofinansowanie z instytucji, które takie środki przyznają (m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Dolnośląskie, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, itd.)

Potrzebna jest jednak każda pomoc, dlatego gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz Fundacji darowizn, w celu realizowania przez nią działalności statutowej. 

Darowizny mogą być przekazywane w formie przelewu na konto bankowe Fundacji oraz w formie gotówkowej lub rzeczowej.

Fundacja dokumentuje każdą wpłatę i przekazanie darowizny Umową Darowizny oraz Potwierdzeniem Przekazania Darowizny.

Fundacja przyjmuje materiały dokumentujące przeszłość pałacu i parku w Gorzanowie.

W celu uzgodnienia formy udzielenia wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 601 81 06 84 lub o wypełnienie formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie (wypełnij Formularz Kontaktowy). 

Na obecnym etapie potrzebujemy także materiałów rozbiórkowych, które mogłyby wspomóc odbudowę pałacu. Jeśli ktoś z Państwa posiada starą budowlę, z której moglibyśmy pozyskać drewno, elementy kamienne itp., prosimy o kontakt telefoniczny: 

tel. 601 81 06 84.

W związku z przygotowanymi pracami remontowymi w parku potrzebujemy kamienia do odbudowy zniszczonych murów. 

top