ZARZĄD FUNDACJI PAŁAC GORZANÓW

Zarząd Fundacji jest obecnie jednoosobowy. 

- Od 18 czerwca 2016 roku p.o. Zarządu jest inż. Andrzej Kociński.

 

- Pierwszą prezes Zarządu była od 29 sierpnia 2012 do 17 czerwca 2016 - Alicja Siatka – z wykształcenia historyk sztuki i menedżer, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i pozyskiwaniu funduszy, prowadzeniu działalności gospodarczej, a także w pracy w organizacji pozarządowej. Od 2007 roku pracuje charytatywnie w Fundacji Mam Marzenie, a od grudnia 2009 do stycznia 2014 roku pełniła funkcję koordynatora oddziału wrocławskiego.

 Do złożenia rezygnacji wieczorem 17 czerwca 2016 roku pracowała na rzecz Fundacji charytatywnie.

 

Alicja Siatka - prezes Fundacji Pałac Gorzanów

top